พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน TSC ประจำปี 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน TSC วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)