สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท

โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
จัดเลี้ยงประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ค่ากะ/ค่าสภาพงาน (จ.ระยอง)
ค่าเช่าบ้าน (จ.ระยอง)
รถรับส่ง (จ.ระยอง)
ค่าตำแหน่ง
เบี้ยขยัน/OT
ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตร)

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. (034) 494111 - 6 , 085-123-4882
ฝ่ายบุคคลระยอง 081-583-9511
E-mail : hr.tscgroup@gmail.com

ตำแหน่งงาน จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี
เพศ : หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี


2019-03-11 08:33:28.167365

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิ : ม.6-ปวส ทุกสาขา
เพศ : หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-03-11 08:33:34.036836

พ่อบ้าน / ดูแลสวน จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งเพศชาย อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี จบการศึกษา ป6 -ม.6
สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อที่แผนกบุคคล 0851234882,034494111

2019-03-11 08:35:48.436802

ตำแหน่งงาน จ.ระยอง

หัวหน้าส่วนผลิต จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงาน วางแผนกระจายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมพนักงานในแต่ละแผนกที่อยู่ในสายการผลิต
 • ทวนสอบแผนการรีดให้เป็นไปตามข้อกำหนด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-05-17 15:00:51.114248

หัวหน้าแผนกรีดเหล็ก จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานประจำเดือนกับการผลิต


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-03-11 15:15:08.056900

หัวหน้าแผนกเตาอบ จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานการควบคุมใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับการผลืตให้อัตราการใช้พลังงานสมดุลย์
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีฉุกเฉิน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-03-11 11:56:48.826526

ช่างปรับเหล็ก จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณช่าง (บ้าง)


2019-05-17 15:08:50.720811

ผู้ช่วยช่างปรับ จ.ระยอง จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถอด/ประกอบ/ติดตั้งอุปกรณ์-เครื่องจักรในไลน์แท่นรีด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณ์ช่าง (บ้าง)


2019-05-17 15:09:28.712028

ช่าง CNC จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส.(เครื่องกล)
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2019-05-17 14:40:42.000000

Pulpit Operator จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการใช้ Pulpit Computer Program ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยุสื่อสาร กรณีมีปัญหา-เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการรีดเหล็กฯ


คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณ์รีดร้อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • ขยัน-อดทน


2019-05-17 15:09:44.604885

เจ้าหน้าที่ Stand Shop จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. (สาขาอุตสาหกรรม)
 • มีประสบการณ์ช่าง (บ้าง)


2019-05-17 15:09:58.015043

ช่างเทคนิคเครื่องกล UT จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.(สาขาอุตสาหกรรม)


2019-05-17 15:10:09.391017

พนักงานเตาอบ จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ช่าง (บ้าง)


2019-05-17 14:45:27.490130

ช่างเทคนิค PM จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.(เครื่องกล)
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2019-05-17 14:47:28.000000

เจ้าหน้าที่สโตร์ จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2019-05-17 14:48:45.000000