สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท

โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
จัดเลี้ยงประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ค่ากะ/ค่าสภาพงาน (จ.ระยอง)
ค่าเช่าบ้าน (จ.ระยอง)
รถรับส่ง (จ.ระยอง)
ค่าตำแหน่ง
เบี้ยขยัน/OT
ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตร)

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. (034) 494111 - 6 , 085-123-4882
ฝ่ายบุคคลระยอง 081-583-9511
E-mail : hr.tscgroup@gmail.com

ตำแหน่งงาน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่งงาน จ.ระยอง

หัวหน้าส่วนผลิต จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงาน วางแผนกระจายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมพนักงานในแต่ละแผนกที่อยู่ในสายการผลิต
 • ทวนสอบแผนการรีดให้เป็นไปตามข้อกำหนด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2023-06-30 15:51:13.420731

วิศวกรโรงหลอม จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล การควบคุมเตาหลอม
 • ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเตาหลอมแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแล การการหลอมวัตถุดิบ ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
 • วางแผนบริหารและควบคุมแผนการผลิต
 • จัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบายความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา
 • ปริญญาตรี วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล โลหะวิทยา
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงหลอม 1 ปีขึ้นไป


2023-06-30 15:58:01.249530