สวัสดิการและผลประโยชน์ของบริษัท

โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
จัดเลี้ยงประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักร้อน
ค่ากะ/ค่าสภาพงาน (จ.ระยอง)
ค่าเช่าบ้าน (จ.ระยอง)
รถรับส่ง (จ.ระยอง)
ค่าตำแหน่ง
เบี้ยขยัน/OT
ทุนการศึกษา (พนักงาน/บุตร)

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. (034) 494111 - 6 , 085-123-4882
ฝ่ายบุคคลระยอง 081-583-9511
E-mail : hr.tscgroup@gmail.com

ตำแหน่งงาน จ.สมุทรสาคร

คนสวน (ไป - กลับ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : พื้นที่บางมด

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ แข็งแรง เคยทำงานสวนอย่างน้อย 1 ปี


2020-07-02 11:54:05.581759

พนักงานคลังสินค้า จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิ
เพศ : ชาย แข็งแรง อายุ 20 ปีขึ้นไป


2020-07-02 12:43:49.952127

พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : ประจำที่เขตบางมดเป็นหลัก


วุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิ
เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
รู้เส้นทางในกทม.และต่างจังหวัด


2020-07-02 11:47:41.874899

ตำแหน่งงาน จ.ระยอง

หัวหน้าส่วนผลิต Line1 จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงาน วางแผนกระจายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมพนักงานในแต่ละแผนกที่อยู่ในสายการผลิต
 • ทวนสอบแผนการรีดให้เป็นไปตามข้อกำหนด


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-07-05 16:29:19.630493

หัวหน้าแผนกรีดเหล็ก Line1 จ.ระยอง จำนวน 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานในแผนกรีดเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานประจำเดือนกับการผลิต


คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
**หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2019-07-05 16:34:02.646073

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล stock สินค้าสำเร็จรูป
 • ดูแลพนักงานในแผนกคลังสินค้า
 • จัดทำ stock ประจำวัน
 • จัดทำตรวจนับ stock ประจำเดือน


คุณสมบัติ

 • วุฒิ : ป.ตรี
 • เพศ : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-07-05 16:28:03.271691

หัวหน้าแผนกบุคคล จ.ระยอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

สถานที่ทำงาน : โรงงาน จ.ระยอง


คุณสมบัติ


วุฒิ : ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์
เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)


2019-07-05 13:44:22.823112