งานทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

พระสงฆ์จำนวน 30 รูปและไถ่ชีวิตโค วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริษัทไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)